In category News

IT- ja metsäyhtiöt aloittavat tiiviin yhteistyön lunastaakseen digitalisaation hyödyt

Joukko suomalaisia metsäyhtiöitä, digitaalisen sektorin yrityksiä sekä tutkimuslaitoksia aloittaa VTT:n johdolla kaksivuotisen SEED-hankkeen, joka luo uudenlaista liiketoiminnan tarpeista lähtevää innovaatiotoimintaa. Tavoitteena on kehittää yhdessä digitaalisia ratkaisuja, jotka parantavat kaikkien osallistujien kansainvälistä kilpailukykyä.

Suomalainen metsäteollisuus tunnetaan erittäin korkeasta teknologian ja osaamisen tasosta. Jotta ala pääsee ottamaan seuraavan ison loikan kilpailukyvyssä ja tuottavuudessa, on punnittava uudenlaisia digitaalisia mahdollisuuksia kehittää toimintatapoja, tuotteita ja palveluita sekä liiketoimintamalleja ja verkostoja. Mahdollisuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen edellyttää yhteistyötä IT-yhtiöiden kanssa ja yhteisen kielen rakentamista toimijoiden välille.

”Haluamme auttaa metsäteollisuutta lunastamaan sen valtavan potentiaalin, joka suomalaisella IT-sektorilla on sille annettavana, tuomalla tarvitsijat ja tarjoajat saman pöydän ääreen. Kehitämme SEED-hankkeessa digitaalisia konsepteja, joilla metsäteollisuus voi tehostaa toimintaansa niin tehtaan sisällä kuin tehtaiden välilläkin ja tehtaan elinkaaren yli. Tavoitteena on parantaa suomalaisten metsäfirmojen kilpailukykyä kansainvälisesti. Samalla IT-alan toimijat pääsevät kehittämään uusia tuotteita sekä avaamaan reittejä uudelle asiakastoimialalle ja kansainvälisille markkinoille”, sanoo co-creation manager Jutta Nyblom VTT:ltä.

SEED-hankkeen kokonaisvolyymi on noin 7 miljoonaa euroa, ja sen päärahoittajana toimii Business Finland. Hankkeessa pyritään ratkaisemaan metsäyhtiöiden liiketoiminnalle arvokkaita haasteita. UPM, Metsä Group ja Essity tarjoavat omia tehtaitaan innovaatioalustoiksi, joiden äärelle tutkimuslaitokset sekä IT-, teknologia- ja designyritykset kokoontuvat. Osalla haasteiden ratkaisijoista on hankkeessa omia kehitysprojekteja, ja osa työskentelee ilman ulkopuolista rahoitusta. SEEDin käynnistysvaiheessa yrityksiä on mukana 20 kappaletta mukaan lukien iso joukko Suomen johtavia IT- ja designtoimijoita.

Innovaatioekosysteemi tähtää monivuotiseen yhteistyöhön

Metsäyhtiöt avaavat SEED-hankkeessa ovensa sovelluskehittäjille ja tutkimukselle. Osallistujien tavoitteena on selvittää yhdessä, millaisiin työtehtäviin tai prosesseihin digitalisaatio voisi tehtaissa purra ja miten. Yksi keskeinen teema on muun muassa hiljaisen tiedon digitalisointi ja tiedon hyödyntäminen. Sovelluskohteena voi olla esimerkiksi huollon ja kunnossapidon tehtävät tai työvuorojen ja tehtaiden välinen tiedonvaihto. Kuten modernissa innovaatiokehityksessä on tapana, tarkoituksena on saattaa ideoista syntyneet konseptit ja demot hyvinkin nopeasti käyttäjien kokeiltaviksi ja ratkaisut jatkossa markkinoille.

”SEED tarjoaa meille suurta potentiaalia. Digitalisaatio muuttaa tekemisen kulttuuria ja mahdollistaa uusia ratkaisuja työnteon ja samalla tuottavuuden kehittämiseksi. Keskiössä ovat ihmiset, hiljainen tieto, tiedon hyödyntäminen ja käyttöönotto”, sanoo kunnossapidon kehityspäällikkö Tero Junkkari UPM:stä.

”Digitalisaatio on olennainen tekijä Essityn kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Tekoälyn ja analytiikan eri osa-alueita hyödyntävät digitaaliset sovellukset nostavat asiakkaan kokeman laadun, resurssien optimoinnin sekä työntekijöidemme prosessinhallinnan uudelle tasolle. SEED on erinomainen alusta hyödyntää suomalaista osaamista älykkään ja resurssitehokkaan tuotannon kehittämiseksi”, sanoo digitalisaatiojohtaja Olli Härkönen Essitystä.

Nopean kehitystyön rinnalla partnerit syventävät yhteistyötä säännöllisissä tapaamisissa, joissa pohditaan koko joukon voimin muun muassa digitalisaation hyödyntämiseen liittyviä haasteita, kuten datan omistajuutta. Lisäksi hankkeessa kehitetään yhteistyön toimintatapoja eteenpäin, jotta liitto yritysten ja toimialojen välillä saadaan toimimaan mahdollisimman hyvin. Tavoitteena on luoda perusta, jonka pohjalta liitto voi jatkaa tehokkaana ja tuloksellisena innovaatioekosysteeminä ja laajentua uusien haasteiden äärelle.

VTT koordinoi innovaatioekosysteemihankkeita myös muilla toimialoilla ja pystyy näin puolueettomana toimijana jakamaan parhaita käytäntöjä hankkeiden välillä. SEED-hankkeeseen VTT tuo osaamisensa niin IT-sektorin, teollisuuden toimintamallien kuin liiketoiminnankin kehittämisestä.

Lisätietoja:
Jutta Nyblom, co-creation manager, VTT, 040 538 8430
Pasi Valkokari, erikoistutkija, VTT, 040 827 8919
Tuomas Lehtinen, Senior Adviser, Business Finland, 050 557 7695